Filmen är nu klar!

Södermanlands fotbollförbund är ansvariga för ett pilotprojekt i Sverige gällande verksamhet för spelare med funktionsnedsättning.

Projektet ägs av Svenska fotbollförbundet (SvFF) i samarbete med Parasport Sverige och målet med projektet är att finna former för en eventuell inkludering av verksamheten inom SvFF.

Vi är nu i slutfasen av vårat arbete och det återstår en utvärdering som ska vara klar i början på december då Förbundsstyrelsen (SvFF) kommer att behandla denna viktiga fråga.

Södermanlands FF har som en del i projektarbetet producerat en film tillsammans med Onside AB som beskriver den här verksamheten på ett väldigt bra sätt.

Alla är olika – olika är bra!

Projektansvarig är Gunilla Axén
Kontakt på kansliet är Christian Welander