Distriktssamling tillfälle 2

Nu är anmälan till andra tillfället för Distriktssamlingarna öppen. Några ändringar på tid och plats har gjorts så kolla schemat för rätt information.

PF02 Nyköping och Södertälje - 8 nov
F 02 Eskilstuna - 8 nov
P 02 Eskilstuna - 9 nov (2 grupper, indelning efter anmälningsstopp)
PF 03 Nyköping och Södertälje - 15 nov
PF 03 Eskilstuna - 16 nov
P03 Katrineholm - 16 nov
PF 02 + F 03 Katrineholm - 17 nov
PF 00-06 MV Eskilstuna och Södertälje - 20 nov
PF 00-06 MV Eskilstuna och Södertälje - 11 dec (tillfälle 3)

Anmälan görs via föreningens Fogis eller via denna länk