Kallelse P00 och F00

F00 kallar till träning i Eskilstuna 31 augusti.

P00 kallar till träning i Malmköping 31 augusti.

Kallelse distriktslagssamlingar