Schysst ledare!

Vi har under det senaste året jobbat fram konceptet Schysst Ledare!. Anledningen till detta är att vi vill verka för att skapa miljöer inom barn- och ungdomsfotbollen som ger förutsättningar att bedriva verksamhet med grund i barnrättsperspektivet, d v s att vi utgår från barnens behov och bästa när vi tränar och spelar fotboll. Vi vill behålla fler spelare inom fotbollen längre upp i åldrarna och de kan utvecklas att bli så bra som möjligt.

En förutsättning för att uppnå detta är att utbilda så många ledare som vi kan. Med utbildade ledare ökar chanserna att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Det bästa vore naturligtvis att alla ledare genomgår den vanliga tränarutbildningen, men vi är medvetna om att det finns såväl ekonomiska som praktiska hinder för detta i föreningarna. Därför har vi skapat en tränarutbildning "light" med grund i Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan och som ska ge tips på långsiktigt idrottande samt hur vi skapar bästa tänkbara förutsättningar för lärande. Dessa utbildningar (Workshop Schysst Ledare) genomförs på 3 timmar och är helt kostnadsfria att delta på. Dessutom ingår ett ex av SvFFs material Spelarutbildningsplan inklusive inloggning till det webbmaterial som är kopplat till detsamma.

Vi vill lägga allt fokus på att det är utbildning av barn och ungdomar vi bedriver, såväl på träning som på match. Kan vi skjuta över fokus på detta från kortsiktiga mål som att t ex vinna en specifik match bidrar vi till miljöer ska ge positiva utslag för spelare, domare, ledare och föräldrar.

Varje lag som 2017 deltar i matchspel i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7 ska under match ha minst en ledare som genom att bära Schysst Ledare-bricka visa att de genomgått Workshop och därför också är garant för att det laget matchas och uppträder på ett bra sätt. Ledare som tidigare genomgått (föreningen begär ut) eller i framtiden genomgår Tränarutbildning C får en bricka i separat färg som visar att de deltagit i den utbildningen.

Vi håller som bäst på att planera in workshops under mars och april och så fort datum för de olika kursorterna (Katrineholm, Södertälje, Nyköping och Eskilstuna) är klara så läggs de ut för anmälan, antingen via föreningens Fogis eller via webben:
http://sodermanland.svenskfotboll.se/information/?scr=course&fktype=1&fiid=365&fkkid=1&ffid=17&sorting=1

Det kommer också, kostnadsfritt, finnas möjlighet för föreningar eller enskilda lag att få besök av SöFFs Fotbollsutvecklare som kommer agera som mentorer för de som önskar. Det kan handla om att hålla ett teoripass för flera ledare i en förening eller vara med på enskilda lags träningar. Intresserade föreningar/ledare kan ta kontakt med den Utbildningskoordinator vi har i varje zon alt med kansliet (undertecknad): http://sodermanland.svenskfotboll.se/spelarutbildning/distriktsforbundskaptener/utbildningskoordinatorer/

Vi kickar igång satsningen med att bjuda in till två olika föreläsningar (inbjudan nedan) på temat:

18 mars, Eskilstuna – Johan Fallby idrottspsykologisk rådgivare och författare som föreläser om hur vi kan skapa sunda och hållbara idrottsmiljöer - Inbjudan

20 mars, Eskilstuna – Ramin Kiani och Gunnar Pettersson från SvFF som föreläser på temat spelarutbildning - Inbjudan

Båda föreläsningarna är kostnadsfria. Ledare och föräldrar är varmt välkomna. För anmälan se resp inbjudan.

Fogisträffar 2017

Nu är fyra fogisträffar planerade i februari-mars. Träffarna riktar sig till dig som arbetar med fogis, du kan vara administratörer eller ledare som hanterar lag med bl.a. elektroniska domarrapporter.

Se inbjudan för mer information och hur du anmäler dig.

Inbjudan Fogisträffar 2017

Tränarutbildning våren 2017

Planeringen för vårens tränarutbildningar är nu klar. Vi erbjuder följande datum och kurser:

Målvaktstränarutbildning C (1 kursdag)
4 februari, Eskilstuna

Tränarutbildning C (2 kursdagar)
29 januari och 5 februari, Södertälje
4 och 12 februari, Eskilstuna (fullbokad)
5 och 12 februari, Katrineholm
11 februari och 5 mars, Nyköping
19 mars och 2 april, Eskilstuna

Tränarutbildning B Ungdom (4 kursdagar)
11-12 och 18-19 februari, Södertälje
4-5 och 25-26 mars, Eskilstuna

Information om kurserna finns här.

Anmälan görs via föreningens Fogis eller via webben.

Kontaktperson kansliet: Peter Lundh

Förändring kansliet

Från och med idag onsdag 18 januari börjar Marcus Holmberg på kansliet. Marcus ersätter Jörgen Nyberg som går vidare till nya uppdrag. Marcus har under 2016 vikarierat istället för Jörgen och kommer fylla stolen utmärkt. Marcus har en bakgrund från Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program, på Växjö universitet och har arbetat som föreningskonsulent samt även varit domare i Södermanland under många år. Marcus kommer i första hand att jobba med domarna och med seniortävling. Välkommen Marcus och lycka till Jörgen!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter