Licensfortbildning för tränare UEFA-B

Från och med 2016 har den "gamla" tränarutbildningen UEFA Bas diplom fått både nytt namn och nytt innehåll. Den reviderade utbildningen heter i dag Tränarutbildning UEFA B.

I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att införa tränarlicenser kommer Svenska Fotbollförbundet under hösten 2017 att påbörja licensfortbildningar för tränare som har det "gamla" UEFA Bas diplomet, utfärdat före 2016. SvFF administrerar och genomför licensfortbildningarna regionalt på sex platser. Kursen omfattar 16 timmar, UEFA:s krav, då tränarna får möjlighet att fördjupa sig i några av TU UEFA B:s ämnesområden.

För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för UEFA B. Fortbildningen riktar sig till de som har ett utfärdat UEFA B-Diplom före år 2016.

Mer information hittar du i den bilagda inbjudan samt på http://fogis.se/tranare/, där även länken till anmälan finns. Sista dag för anmälan är fredag den 6 oktober 2017.

Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Utbildningsavdelningen

Partnererbjudande - Björks Buss

Vår Guldboll Björks Buss har följande erbjudande till landskampen mot Luxemburg lördag 7 oktober.

Distriktslagskallelser

Tillgängliga kallelser till:
F01 26 september i Eskilstuna
F02 28 september i Malmköping
F01 8 oktober i Malmköping

Kallelser distriktslag

Inbjudan Rådslag för svensk fotboll

SöFFs föreningar inbjuds till att vara med och påverka svensk fotbolls mål och strategi 2018-2022.

Datum: onsdag 27 september, 18.30 - 21.30
Plats: Best Western Plaza Hotel, Eskilstuna

Syftet med rådslagen som en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa Mål- och strategidokument. Vi genomför rådslag i samtliga distrikt och samtalar i storgrupp såväl som i mindre grupper om våra framtidsfrågor.
Vi tycker till om Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé samt samtalar och föreslår Mål och Initiativ inom våra tre utvecklingsområden: Fotbollsutveckling, Föreningsutveckling och Förbundsutveckling.
Vi tittar tillbaka på innevarande Strategiperiod och med hjälp av en SWOT-analys försöker vi hitta rätt i kommande Mål- och strategidokument. Underlaget från varje Rådslag går till Förbundsstyrelsen (SvFF) och fungerar som underlag till det Mål- och Strategidokument 2018-2022 som fastställs av Förbundsmötet 2018.
Varje bidrag och varje tanke som gör Svensk fotboll bättre är varmt välkommen!

Mål för Rådslaget
Deltagarna i rådslaget ska få:
-Information om status i valda delar av Svensk fotboll
-Bidra till att ta fram underlag för kommande Mål- och strategidokument
-Analysera, med hjälp av SWOT-analys, delar av Svensk fotboll
-Föreslå Mål- och Initiativ inom Svensk fotbolls tre olika utvecklingsområden
-En trevlig och givande fotbollskväll tillsammans

Info och anmälan (senast söndag 24 sep, anmälan också möjlig genom föreningens Fogis.)

UEFA Advanced 2018

Inbjudan tränarutbildning UEFA A 2018

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".

Läs hela inbjudan här (PDF-dokument, 538 kB)

Ansökan

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter